ایا می دانید مهم ترین گام برای ثروتمند شدن چیست؟چند آدم ثروتمند را می شناسید که از طریق پس انداز کردن پول در حساب بانکی، ثروتمند شده باشند؟

مطمئنم که شخصی را به یاد نخواهید آورد!


به همین دلیل باید بدانید که آموختن مهارت سرمایه گذاری مهم ترین گامی است که شما به عنوان یک فرد جویای ثروت باید آن را بردارید.

این موضوع به حدی اهمیت دارد که وارن بافت یکی از ثروتمندترین مردان دنیا می گوید:

من اولین سرمایه گذاری ام را در سن 11 سالگی انجام دادم. و تا قبل از آن داشتم زندگی ام را تلف می کردم!

به عنوان یک فعال اقتصادی پیشنهاد می کنم از همین امروز دانش خودتان را در زمینه سرمایه گذاری افزایش دهید و تلاش کنید با پول های اندک خود وارد بازارهای مختلف برای سرمایه گذاری شوید تا به مرور زمان بتوانید مهارت های های خودتان را در زمینه سرمایه گذاری افزایش دهید.

در مورد پول هایتان طوری فکر کنید که انگار سربازهای شما هستند، بجای نگه داشتن آنها در بانک و استراحت دادن به آنها، آنها را به جنگ بفرستید تا زندانی هایی را بگیرند و به خانه خود بیاورند.

به این ترتیب شما می توانید آن زندانی ها را به عنوان سربازهای بیشتر به کار بگیرید.

فقط با این کار می توانید سوار غول تورم شده و در دریای بحران ها غرق نشوید.

شما می توانید

منبع این نوشته : منبع
گذاری ,سرمایه ,توانید ,ثروتمند ,سرمایه گذاری ,افزایش دهید ,زمینه سرمایه ,گذاری افزایش ,سرمایه گذاری افزایش ,زمینه سرمایه گذاری

داستانک :)

در کشوری ماموریت داشتم، برای انجام کار بانکی در قسمتی از شهر دنبال بانک میگشتم دنبال ساختمان شیک با تابلوی  زیبا بودم اولین مکان که به چشمم خورد به سمتش حرکت کردم نزدیکتر که شدم متوجه شدم که یک مدرسه است با خودم گفتم احسنت چه مدرسه ی خوبی در  ذهن ناخودآگاهم دنبال مکانی شیکتر و مهمتر برای بانک میگشتم با وجود اینکه یکبار از در بانک رد شده بودم اما  مجبور شدم از شخصی آدرس بانک را بگیرم که یک تابلو و ساختمان قدیمی و معمولی رو بهم نشان داد تعجب کردم کار بانکی که تموم شد طاقت نیاوردم وبه رییس بانک گفتم چرا ساختمان بانک از مدرسه ضعیفتر است؟!

او هم تعجب کرد و توضیح داد که ما کلا هشت نفر کارمند هستیم که فقط کاغذهای رنگی (پول) رو جابجا میکنیم اگر زلزله هم بیاید فقط هشت نفر خواهد
مرد ولی در مدرسه پانصد سرمایه گرانقیمت (دانش آموز) با سی چهل استاد هستند که اگر آسیب ببینند خسارتش جبران ناپذیره.

ما بهترین ساختمانها و امکانات رو به مدرسه ها میدیم چون آینده کشورمان در مدارس ساخته میشود.

منم به فکر فرو رفتم که در کشور خودم بهترین ساختمانها برای استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها، بانکها و... ساخته میشود و مدرسه کلا فراموش شده و کلاسهای چند شیفته با چهل دانش اموز و ...
 

اموزش زیر بنای همه مسائل است.


منبع این نوشته : منبع
بانک ,مدرسه ,ساختمان ,ساخته میشود ,بهترین ساختمانها ,بانک میگشتم

صبر :)

هیچ نوزادی مدیر‌عامل متولد نمی‌شود!

هیچ کتابی از صفحه ۲۶۷ آغاز نمی‌شود!

هیچ دانه‌ای به صورت درخت ۴۰ ساله رشد نمی‌کند!

هیچ کارمندی یک شبه بازنشست نمی‌شود!

هیچ سربازی را نمی‌شناسم که روز بعد سرهنگ شده باشد!

برای تحقق یک خواسته نیاز به زمان است، صبر داشته باش، به کار کردن روی خودت ادامه بده، نتیجه به زودی در یکی از روزها همراه با خورشید طلوع خواهد کرد...


منبع این نوشته : منبع
نمی‌شود